italiano French
 
 
ПАРТНЬОР Контактно лице


forema


indico

assistnet

ubp

pd

cisl


postumia

pd-siav

Fòrema
Падова (Италия) - Обучителна агенция на Конфиндустрия Падова
-------------------------------------------------------
Indico
Сарагоса (Испания)
Обучаваща агенция
-------------------------------------------------------- ACИСТ HeТ
София (България) – Мрежа от специалисти
--------------------------------------------------------
Университет "Блез Паскал"
Клермон-Феран (Франция) - Университет
-------------------------------------------------------- Провинция Падова, Сектор образование и заетост
Падова (Италия) - Местна власт
-------------------------------------------------------- CISL Венето
Венеция Местре (Италия) - Профсъюз
-------------------------------------------------------- Cartotecnica Postumia
Carmignano di Brenta (Италия) - SME
-------------------------------------------------------- Университет Падова, Катедра FISPPA
Падова (Италия) - Университет, катедра по психология, социология, педагогика, приложна психология
-------------------------------------------------------- Confindustria Венето SIAV
Венеция Местре (Италия) – Агенция на асоциацията на регионалните работодатели

Roberto Baldo
Email: rbaldo@confindustria.pd.it;
tel. +39 049 82 27 277
----------------------------------------------------
José Antonio Campos
Email: info@indico.info;
tel. +34 976 230 022
-----------------------------------------------------
Slavina Lozanova
Email: assist_net@abv.bg; tel: +3592 981 0051

-----------------------------------------------------
Lysiane Lelue
Email: lysiane.lelue@univ-bpclermont.fr; tel. +33 473 406337
-----------------------------------------------------
Giorgio Santarello
Email:giorgio.santarello@provincia.padova.it;
tel. +39 049 820 13 80
-----------------------------------------------------
Giulio Fortuni - Email: giulio.fortuni@cisl.it; gregorio.loregian@cisl.it;
tel. +39 041 533 08 11
-----------------------------------------------------
Pierluigi Gava
Email: pierluigi.gava@postumia.it, tel. +39 049 943 89 99
-----------------------------------------------------
Egidio Robusto
Email: egidio.robusto@unipd.it,
michelangelo.vianello@unipd.it;
tel. +39 049 827 6664
-----------------------------------------------------
Gabriella Bettiol
Email: area.progetti@siav.net; tel. +39 041 251 75 11

 
     
        LLP - Leonardo da Vinci Transfer of Innovation 2012-1-IT1-LEO05-02621 - CUP: G92F12000140006
        Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена         отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.