italiano French
 
 
ПРОЕКТ

В трите държави България, Франция и Испания се извърши анализ по време на пилотирането на модела R@W. При трансферирането моделът е адаптиран и в рамките на тримесечния период са достигнати изводи чрез мерки за контрол на данните, събрани по време на въвеждането на модела.Презентация за проекта    Заключителна публикация


ПАРТНЬОР
PARTNERСЪБИТИЯ
16 септември 2014 - Заключителна конференция в Местре (ВЕ), Италия - Registration form - Programme

>     
______________________________________________________

24th july 2014 - "Job act e ruolo delle parti sociali per l’occupabilità e l’occupazione", Mestre-Itay Programme ______________________________________________________

31st july 2014 - "Strumenti per il 'career supporter'. 
Il modello R@W"
- Italy
Programme ______________________________________________________

25 юни 2014 - Международна конференция в Клермон-Феран, Франция Programme
ЗА СВАЛЯНЕ  
Бюлетин брой 1 (en)
Бюлетин брой 2
Бюлетин брой 3
 
     
        LLP - Leonardo da Vinci Transfer of Innovation 2012-1-IT1-LEO05-02621 - CUP: G92F12000140006
        Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена         отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

     INFORMATION ON THE USE OF COOKIES